Skip to content Skip to footer

En kort konversation med Mose den fastande profeten!

AUD $ 0.00

Med en inspiration från den helige Jakob av Serughs tankesätt föreställer jag mig att vi i början av Stora Fastan bjuds in till en konversation med, den store bland alla profeterna, Mose, genom dessa ord

Additional information

Category: Tags: , Product ID: 15417

Description

Med en inspiration från den helige Jakob av Serughs tankesätt föreställer jag mig att vi i början av Stora Fastan bjuds in till en konversation med, den store bland alla profeterna, Mose, genom dessa ord: ”Kom, låt oss möta profeten Mose och fråga honom om fastan? Låt oss fråga honom om dess nödvändighet och i så fall hur vi kan förbereda oss inför den? Låt oss fråga honom hur vi bör utöva den samt vad vi bör göra under söndagen före fastan?” Profeten svarar oss, sägande: ”Jag är sorgsen över de många personer som missuppfattar söndagen då vi förbereder oss inför fastan. Jag anser att det är opassande att förbereda sig inför fastan med att tillaga utsökta måltider, direkt före fastans början. En sann förberedelse sker när den troende omfamnar hela mänskligheten med en sann kärlek. Det är även när den troende lyfter sig själv tillsammans med mänskligheten genom korset, så att alla ska kunna njuta av att se den Helige Gud som uppstod från de döda, världens Frälsare. ”

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “En kort konversation med Mose den fastande profeten!”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Stay up to date with all our new releases and special promotions!

First Name
Last Name
Email address
Secure and Spam free...